دوستت دارم - هزار سال دوستت دارم در شعر ايرانكتاب «دوستت دارم» مجموعه‌يي از 131 شعر عاشقانه از 53 شاعر ايراني‌ست، از سدة سوم خورشيدي تابه‌حال. مضمون تمامي اين شعرها ابراز عشق است. اساس برگزيدن شعرها برپاية بدعت در زبان و تكراري نبودن بيان «دوستت دارم» بوده است.

اين كتاب بهترين هديه است براي آن‌كه دوستش داري و دوستش داشته‌اي و دوستش خواهي داشت.

دوستت دارم وزيري - قاب‌دار كشوييدوستت دارم وزيري - قاب‌دار جعبه‌اي
دوستت دارم وزيري
دوستت دارم جيبي - قاب‌دار جعبه‌اي
دوستت دارم جيبي - جلد سختدوستت دارم جيبي - شوميز