صفحه اصلی   |   اخبار   |   درباره ما   |   تماس با ما
جست و جوی سایت
ارتباطات
ارسال به دوستان
پيشنهادات و انتقادات
اضافه به علاقه منديها
تبليغات
پوستر دوستت دارم دوستت دارم حافظ ها Hoghoogh دفتر دوستت دارم ديوان حافظ ديوان حافظ

فهرست کتابهای نشر دیداور

روانشناسي و علوم تربيتي

رديف

نام كتاب

مولف / مترجم

نوبت چاپ/ تاریخ

قيمت (ريال)

1

روانشناسي پرورشي نوين (روانشناسي يادگيري و آموزش)، ويرايش ششم

دكتر علي‌اكبر سيف

پنجاه و پنجم

1393

360000

2

ساختن ابزارهاي اندازه‌گيري

دکتر علي‌اکبر سيف

اول 1390

55000

3

سنجش فرآيند و فرآوردة يادگيري (روشهاي قديم و جديد)

دكتر علي‌اكبر سيف

سوم 1389

82000

4

اندازه‌گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي

دكتر علي‌اكبر سيف

سي‌وهفتم 1392

330000

5

مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري

دكتر بي‌آر. هرگنهان، دكتر متيو اچ. السون / دكتر علي‌اكبر سيف

بيست و سوم 1392

320000

6

روش تهية پژوهشنامه

دكتر علي‌اكبر سيف

يازدهم 1392

70000

7

روشهاي يادگيري و مطالعه

دكتر علي‌اكبر سيف

هجدهم 1392

210000

8

تغيير رفتار و رفتاردرماني (نظريه‌ها و روشها)

دكتر علي‌اكبر سيف

هفدهم 1392

150000

9

فراسوي آزادي و شأن

دکتر بي. اف. اسکينر / دکتر علي‌اگبر سيف

دوم 1391

98000

10

طبقه‌بندي هدف‌هاي پرورشي

دکتر علي‌اکبر سيف ـ دکتر خديجه علي‌ابادي

سوم 1392

1110000

11

درمان با روش حل مسئله

آرتور. نزو، کريستين نزو، توماس دزوريلا / دکتر علي‌اکبر سيف

اول 1392

65000

12

تاريخ روانشناسي نوين

دوان پي. شولتز، سيدني الن شولتز / علي‌اكبر سيف، حسن پاشا شريفي، خديجة علي‌آبادي، جعفر نجفي زند

شانزدهم 1393

240000

13

کودکان داراي اتيسم

دکتر سيدعلي صمدي

اول 1392

190000

14

اختلالات طیف اتیسم

دکتر سیدعلی صمدی، پروفسور روی مک کانکی

اول 1390

110000

15

روانشناسي اجتماعي

دکتر محمدرسول گلشن فومني

دوم 1392

140000

16

شناخت و مديريت کودک تا يک‌سالگي

سوفي بوزل / دکتر گوئل کهن

اول 1392

80000

17

زمینة تکنولوژی آموزشی (چشم‌اندازها، نظریه و عمل)

یونس پاکپور

اول 1390

75000

18

مقدمه‌اي بر روش‌هاي تحقيق كيفي و آميخته

دكتر عباس بازرگان

سوم 1391

80000

19

آشنايي با روش‌هاي آماري از طريق آموزش برنامه‌اي

فريمن الزي / دکتر عباس بازرگان

دوم 1387

65000

20

ارزیابی برونی کیفیت در گروههای آموزشی (از اندیشه تا عمل)

دکتر عباس بازرگان، فاخته اسحاقی

اول 1389

30000

21

فرآيند اجراي ارزيابي دروني در گروه‌هاي آموزشي دانشگاهي (راهنماي عملي)

دكتر عباس بازرگان، دكتر يوسف حجازي، فاخته اسحاقي

دوم 1386

18000

22

تحليل داده‌هاي روانشناسي با برنامة اس پي اس اس (ويرايش‌هاي 8 ، 9 ، 10 ، 11، 12، 13، 14)

نيكلابريس، ريچارد كمپ، رزمري سنلگار / خديجة علي‌آبادي، علي صمدي

چهاردهم 1393

240000

23

طرح تحقيق در علوم انساني و اجتماعي

جان دبليو. کرسول/ دکتر اسماعيل سعدي‌پور

اول 1391

11000

24

روان‌شناسي رشد كودكان و نوجوانان

كاتلين برگر / دكتر اسماعيل سعدي‌پور

اول 1388

105000

25

روان‌شناسي رشد (نيمرخ رشد از بارداري تا نوجواني)

ايلين آلن ولاين ماروتز/ دكتر اسماعيل سعدي‌پور، فاطمه رسولي، هدي‌السادات احمدي

اول 1388

54000

26

روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي (جلد اول)

دكتر اسماعيل بيابانگرد

هشتم 1392

180000

27

روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي (جلد دوم)

دكتر اسماعيل بيابانگرد

پنجم 1393

110000

28

فلسفة تعلیم و تربیت

دکتر داود معنوی‌پور

اول 1389

64000

29

کتاب کار مربی، کودک

توران خمارلو (میرهادی)

هفدهم 1392

115000

30

جستجو در راه‌ها و روش‌هاي تربيت

توران خمارلو (ميرهادي)

چهارم 1391

90000

31

پويايي گروه (شناخت و سنجش)

دانلسون. ر. فورسايت / دكتر جعفر نجفي زند ، دكتر حسن پاشاشريفي

سوم 1388

125000

32

مدرسة بدون رقابت

ابراهيم اصلاني

دوم 1391

42000

33

آموزش مستقيم (نظريه‌ها، الگوها و راهبردهاي آموزشي)

دكتر رسول كرد نوقابي

اول 1386

20000

34

روانشناسي سلامت مردان

كريستينالي، ر. گلاين اوونز / دكتر جعفر نجفي زند

اول 1383

25000

 

علوم اجتماعي

رديف

نام كتاب

مولف / مترجم

نوبت چاپ/ تاریخ

قيمت (ريال)

35

مقدمات جامعه‌شناسي

دكتر منوچهر محسني

بيست و هشتم 1391

125000

36

جامعه‌شناسي جامعة اطلاعاتي

دكتر منوچهر محسني

دوم 1386

33000

37

جامعه‌شناسي آموزش و پرورش

دكتر محمدرسول گلشن فومني

سيزدهم 1393

120000

38

جامعه‌شناسي سازمان‌ها و توانسازماني

دكتر محمدرسول گلشن فومني

هفتم 1390

68000

39

اينترنت، جهاني شدن و هويت فرهنگي

دکتر باقر ساروخاني، دکتر اسدالله بابايي فرد

اول 1391

145000

40

روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي (جلد سوم) (روشهاي كمّي: فنون و ابزار پيشرفتة پژوهش)

دكتر باقر ساروخاني

چهارم 1390

75000

41

درآمدي به جامعه‌شناسي انساني

آبرام د. سوان / دكتر جعفر نجفي زند

اول 1382

18000

 

اقتصاد و مديريت

رديف

نام كتاب

مؤلف / مترجم

نوبت چاپ/ تاریخ

قيمت (ريال)

42

ماليه عمومي

دکتر ابوطالب مهندس، دکتر مهدي تقوي

بيست و ششم 1392

120000

43

اصول حسابداري (جلد اول)

دکتر عزيز نبوي

پنجاه وچهارم 1392

140000

44

اصول حسابداري (جلد دوم)

دکتر عزيز نبوي

سي و هفتم 1390

80000

45

مدیریت استراتژیک و پویایی‌های سازمانی؛ چالش پیچیدگی (جلد اول)

رالف. دی. استیسی/ دکتر حسین رحمان‌سرشت، شهرام خلیل‌نژاد، سیدعلیرضا هاشمی

اول 1390

90000

46

استراتژی‌ها و شیوه‌ها در شرکت‌های مادر

دکتر حسین رحمان‌سرشت، دکتر افشین فتح‌الهی

اول 1389

48000

47

تئوري‌هاي سازمان و مديريت از تجددگرايي تا پساتجددگرايي (جلد اول: دوران تجددگرايي، مدرنيزم)

دكتر حسين رحمان‌سرشت

ششم 1392

140000

48

تئوري‌هاي سازمان و مديريت از تجددگرايي تا پساتجددگرايي (جلد دوم: دوران پساتجددگرايي، پست مدرنيزم)

دكتر حسين رحمان‌سرشت

چهارم 1392

125000

49

نحوه‌ی حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

مسعود زاهدی اول، علیرضا نجف پورکردی، لطف‌علی همایون

سوم 1390

120000

50

مدیریت فروشگاه، چیدمان و مهندسی فروش

مهندس علی خویه

سوم 1392

140000

51

تئوري‌هاي سازمان و مديريت (عناصر و فرآيندها) (جلد دوم)

هربرت جي. هيكس، سي. ري گولت / دكتر گوئل كهن

هفتم 1390

95000

52

استراتژي شركت، مدل‌هاي پورتفوليو

الي سجف / اسماعيل صادقي

اول 1383

24000

53

آيندة سرمايه‌داري (تغيير و تحول ساختاري در نظام سرمايه‌داري جهان)

پرفسور لستر تارو / مهندس عزيز كياوند

دوم 1384

 

54

بررسي جنبه‌هاي روش‌شناختي اقتصاد كينز

هاشم پسران، توني لاوسن / دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)

اول 1376

11000

55

اسرار وال استريت

جين جي. مارشال / محمد علي ذوالفقاريان، محمدرضا آبادي

اول 1377

8000

56

الگوهاي نظري در اقتصاد توسعه

راجاني كانث/دكترغلامرضا آزاد(ارمكي)

اول 1374

9800

 

سایر موضوعات

رديف

نام كتاب

مؤلف / مترجم

نوبت چاپ/ تاریخ

قيمت (ريال)

57

منطق صوری

دکتر محمدخوانساری

چهل و ششم 1392

160000

58

جمعه‌ها

علي‌اكبر سيف

اول 1388

32000

59

دوستت دارم (هزار سال دوستت دارم در شعر ايران)

يارتا ياران

ششم 1392

230000.260000

60

بازاریابی املاک و مستغلات

علی خویه / فهیمه احمدی

اول 1389

35000

61

گفتگوهای تنهایی (2جلد)

دکتر علی شریعتی

شانزدهم 1391

310000

62

آثار گونه‌گون (2جلد)

دکتر علی شریعتی

هشتم 1391

240000

63

میعاد با ابراهیم

دکتر علی شریعتی

دوازدهم 1391

150000

64

 

 

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ديوان حافظ

براساس نسخه غني ـ قزويني و نسخه‌هاي سايه، خانلري، نيساري، خلخالي، جلالي نائيني

(قطع وزيري)

(قطع وزيري، با قاب)

(قطع پالتويي)

(قطع پالتويي با قاب)

(قطع جيبي)

(قطع جيبي، با قاب سخت)

(قطع جیبی، با قاب نرم)

(قطع جيبي، شوميز)

(قطع وزيري، کاغذ نخودي)

(قطع پالتويي، كاغذ نخودي، با قاب)

(قطع جيبي، كاغذ نخودي، با قاب)

به اهتمام جهانگير منصور

به اهتمام جهانگير منصور

 

 

 

 

بیست‌وچهارم 1392

1391

شانزدهم 1391

1393

هجدهم 1391

1393

1393

1391

اول 1390

دوازدهم 1392

پنجم 1391

 

 

 

130000

160000

75000

100000

58000

80000

68000

40000

110000

150000

90000

76

حقوق بين‌الملل

حسن پيرنيا (مشيرالدوله) به اهتمام محمد گلبن

اول 1385

32000

77

فرهنگ روانشناسي آكسفورد

 

اول 1385

85000

78

فرهنگ سياسي آكسفورد

 

اول 1384

58000

79

ديوان يوسف بخشي خوانساري (قطع وزيري ـ زركوب)

به كوشش محمدجواد بخشي

اول 1376

 

80

مجموعة مقالات در نقد و معرفي آثار مسعود كيميايي (از خط قرمز تا فرياد)

زاون قوكاسيان

اول 1378

17500

81

گفتگو، نقد و نظر و فيلمنامة گفتگو با باد

بهرام بيضايي

اول 1379

12000

82

حقيقتي ديگر (باز هم گفت و شنودي با دون خوان)

كارلوس كاستاندا / ابراهيم مكلا

هشتم 1388

 


 

 

از مجموعة قوانينِ تدوينِ جهانگير منصور منتشر شده است:

1393

 

(قطع جيبي)

31

قوانين و مقررات مربوط به مجازات جرايم نيروهاي مسلح

40000 ريال

1

قانون اساسي

25000 ريال

32

قوانين استخدامي

90000 ريال

2

قانون مدني

55000 ريال

33

تجارت الكترونيكي (1390)

17000 ريال

3

قانون اساسي ـ قانون مدني

72000 ريال

34

قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي حل اختلاف

55000 ريال

4

قانون كار، قانون بيمة بيكاري

85000 ريال

35

قوانين اجراي اصل 44 قانون اساسي (1391)

42000 ريال

5

قانون كار، رفاه و تأمين اجتماعي

220000 ريال

36

قانون مديريت خدمات کشوري و هدفمند کردن يارانه‌ها

ريال

6

قوانين و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق

45000 ريال

37

قانون ماليات بر ارزش افزوده (1391)

17000 ريال

7

قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري

135000 ريال

38

قوانين مطبوعات و مؤلفان و مصنفان و جرايم رايانه‌اي

45000 ريال

8

قوانين و مقررات ثبتي

110000 ريال

39

قوانین و مقررات بیمه

135000 ريال

9

قانون روابط مؤجر و مستأجر و تملك آپارتمان‌ها

35000 ريال

40

قوانین و مقررات جزایی کاربردی

320000 ريال

10

قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

45000 ريال

41

قوانین و مقررات حقوقی کاربردی

300000 ريال

11

قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

55000 ريال

42

قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران

55000 ريال

12

قوانين و مقررات مربوط به خدمت وظيفه

60000 ريال

43

قوانين و مقررات ديوان عدالت اداري

30000 ريال

13

قانون ماليات‌هاي مستقيم

ريال

44

قوانين و مقررات تعاون و شرکت‌هاي تعاوني

48000 ريال

14

قانون تجارت

60000 ريال

45

قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي

50000 ريال

15

قوانين و مقررات آئين دادرسي كيفري

160000 ريال

46

قوانين و مقررات مواد مخدر

75000 ريال

16

قوانين و مقررات آئين دادرسي مدني

180000 ريال

47

قوانين و مقررات بورس و اوراق بهادار

75000 ريال

17

قوانين و مقررات مربوط به وصيت و ارث

60000 ريال

48

قوانين و مقررات اصناف و اماکن عمومي

75000 ريال

18

قوانين و مقررات مربوط به خانواده

105000 ريال

49

قوانين و مقررات اراضي و املاک

105000 ريال

19

قانون مجازات اسلامي

70000 ريال

50

قانون جديد حمايت خانواده

20000 ريال

20

قانون امور حسبي

45000 ريال

51

لايحة جديد آئين دادرسي کيفري

60000 ريال

21

قوانين و مقررات مربوط به اجراي احكام

80000 ريال

(قطع وزيري)

22

قوانين و مقررات مربوط به تعزيرات حكومتي

  95000ريال

52

53

54

55

56

57

58

59

60

مجموعة قوانين و مقررات جزايي

مجموعة قوانين و مقررات حقوقي

مجموعة قوانين و مقررات شهر و شهرداري

مجموعة قوانين و مقررات ثبتي

مجموعة قوانين و مقررات نيروهاي مسلح

مجموعة قوانين و مقررات استخدامي

مجموعة قوانين و مقررات بيمه

 

مجموعة قوانين و مقررات مالياتي

مجموعة قوانين و مقررات تجاري و بازرگاني

700000 ريال

650000 ريال

600000 ريال

500000 ريال

320000 ريال

750000 ريال

 

 

390000 ريال

23

قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

22000 ريال

24

قانون بودجة سال 1384 تا 1387 كل كشور

42000 ريال

25

قانون بودجة سال 1389 تا 1392 کل کشور

11900 ریال

26

قانون بودجة سال 1393 کل کشور

40000 ريال

27

قانون چك، سفته، برات

40000 ريال

28

قوانين و مقررات رفاه و تأمين اجتماعي

95000 ريال

29

قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي ديوان محاسبات عمومي كشور

ريال

30

قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداري

45000 ريال

 

منوی سایت
كاربران